Nieuws

ANP onder censuur

Berichtgeving die niet bestemd was voor de publicatie evenals de berichten die geleverd werden de afnemers.

‘Adolfs Nieuwste Papegaai’, was de bijnaam die Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven aan het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). De persdienst, die na de oprichting in 1934 een reputatie van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid had opgebouwd, stond volledig onder controle van de Duitse bezetter. Daardoor werd de onpartijdige en onbevooroordeelde nieuwsvoorziening omgevormd tot een propaganda-instrument van de bezetters. De bijnaam van het ANP illustreert hoe Nederlanders daarover dachten.

Toch slaagde de persdienst er na de bevrijding in, het vertrouwen van media en publiek snel te herwinnen. Die nieuwe start werd mogelijk door een zuivering in eigen gelederen.

Vanwege de grote historische waarde stelt het ANP zijn oorlogsarchieven open voor onderzoekers en geïnteresseerden. Drie archieven zijn nu geconserveerd en gedigitaliseerd: het grote net (1940-1945), de telexberichten (1940-1945) en een deel van het ANP tekstarchief (1945). Deze bronnen bieden een schat aan informatie over onder meer de gelijkschakeling van de nieuwsvoorziening, de naoorlogse perszuivering, de positiebepaling van Nederland en de journalistieke praktijk van scheiding van nieuws en opinie.

Het programma Erfgoed van de Oorlog is een initiatief van de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van de programma is drieledig; behoud, toegankelijkheid en publieksgerichte toepassingen. Het project is in 2007 aangevangen en afgesloten met een conferentie in september 2010.