Nieuws

Behoud Papieren Erfgoed

Bedrijfsarchief vanaf haar oprichting in 1934 bestaande uit correspondentieseries, de verkiezingsdienst, werkinstructies, afscheid van de medewerkers en andere stukken.

In 2009 heeft de ANP Foundation subsidie toegekend gekregen om een belangrijk deel van het ANP-archief duurzaam te behouden en toegankelijk te maken middels digitalisering. Het bedrijfsarchief bestaat uit archivalia en andere documenten die vanaf het ontstaan van de Stichting ANP in 1934 tot 1979 bijeen zijn gebracht en in onderlinge samenhang bewaard gebleven zijn.

Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief en wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het conserveringsprogramma bindt de strijd aan met verzuring en andere vormen van autonoom papierverval, zoals inktvraat en kopervraat. Archieven en collecties van nationaal belang kunnen daarmee worden behouden.

www.metarmofoze.nl