Amsterdam-molens Binnen De Gemeente Grenzen

Amsterdam heeft nog altijd een zevental molens binnen de gemeentegrenzen. Op deze foto zien we de riekermolen die is overgebracht naar het sportpark ookmeer.

In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik