Den Haag-installatie -t.v. Commissie

Dinsdag is de pacificatie-commissie van de n.t.s. Door de minister van o.k. En w. z.exc. Mr bot(niet op de foto) geinstalleeerd. Op de foto zien we een overzicht van de vergadering tijdens de rede van de minister.

Auteur: Ben Hansen
In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik