Enschede, 5 juli 1986

Met het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, veranderde het werk op de vliegbasis Twenthe drastisch in een ruimere taakstelling. Op 6 juli a.s. wordt weer een open dag gehouden t.g.v. 50-jarig bestaan. Net als in 86 (foto) worden weer tienduizenden verwacht. /Met het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, veranderde het werk op de vliegbasis Twenthe drastisch in een ruimere taakstelling. Op 6 juli a.s. wordt weer een open dag gehouden t.g.v. 50-jarig bestaan. Net als in 86 (foto) worden weer tienduizenden verwacht. Zie bericht bin dd heden.

In: Enschede

Niet voor commercieel gebruik