Den Haag, 19 december 1995

Oud-premier Lubbers werd dinsdag voor de Haagse Rechtbank als getuige gehoord in het al jaren slepend conflict tussen de journalist Oltmans en de Staat. Voor aanvang spraker Oltmans en Lubbers elkaar kort./Oud-premier Lubbers werd dinsdag voo de Haagse Rechtbank als getuige gehoord in het al jaren slepend conflict tussen de journalist Oltmans en de Staat. Voor aanvang spraker Oltmans en Lubbers elkaar kort.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik