Den Haag, 14 december 1995

De vaste kamercommissie van financien besprak donderdag met de staatssecretaris Vermeend het BTW-tarief voor de schoenmakers. Een motie van het toenmalige kamerlid (nu minister) Melkert in '92 bepleitte een verlaging naar 6 procent i.p.v. 17.5 procent. Leden van de ondernemersunie in het schoenambacht woonden het overleg bij.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik