Amsterdam, 26 april 1992

Den Haag.Omringd door geuniformeerde begeleiders begeeft ir. Manusama president in ballingschap van de Republiek der Vrije Zuid-Molukken, zich naar het spreekgestoelte in de Houtrusthallen in Den Haag.Zaterdag werd daar door een kleine 2000 Molukkers de proclamatie van de republiek herdacht./Ir, Manusama temidden van zijn geuniformeerde begeleiders tijdens de herdenking van de Republiek der Zuid Molukken in 1992. Manasama overleed vrijdag in een Rotterdams ziekenhuis op 85 jarige leeftijd.

In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik