Den Haag, 27 april 1989

Eef Hoos, ooit directeur van het beveiligingsbedrijf Toetanchamon, is een gratis blad begonnen voor gedetineerden: oplage 13.000./Eef Hoos, ooit directeur van het beveiligingsbedrijf Toetanchamon, is een gratis blad begonnen voor gedetineerden: oplage 13.000. Zie bericht bin dd heden. Foto: Hoos voor de rechter in 1989.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik