Den Haag, 12 december 1995

De voorzitters van de senaatsfracties van de coalitiepartijen Schuyer (m) van D66 en Korthals Altes (r) van de VVD, arriveren dinsdagochtend bij het Torentje. Premier Kok ontbood de heren, om er bij hen naar verwachting op aan te dringen, in te stemmen met de nieuwe nabestaandenwet.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik