Scan van ANP Grote Net 22-06-1940, pagina 109 van 122

m
a
p ams'ïRrdam 22.44
band 89)
;
• i
• ....
• • . • •
,
, .; ..... • .• y
duitsch-franseh wapenstilstandsverdrag
onderteekend.
h o o f
d k w a r

i
r

v a "
d e n
f u e h r e r , 22 jln-.r.
(d. • ,b.)
op 22 juni om 18 uur 50 duitschen zomertijd is in he.,...- bosch van cornpiegne hetduitsch-fransehe wapenstilstandsverdrag,..'
' •
Qiiderteekend.
: V
•de onderteekening werd aan duitsche zijde verricht door dexf-
•"''••
v
' • ï > -v-V /' Lasthebber van den fuehrer en oppersten bevelhebber der wëermkCn*;,' • v • •
! e
den chef van het opperbevel der weermacht, generaal kolonel .k^tal.,/:
aan fransche zijde door generaal huntziger als lasthebber van'^dej"
: t\' Trisch
regeer ing .
. ; i f . I •• -
staking der vijandelijkheden is daarmede noo niet verbonden
cRze geschied : eerst zes uur nadat de if. aliaonsö-fte regeer inq
t;
het duitsche opperbevel der weermacht mededeeling zal hebben todaan' • i' .' U' 'V..' VjïV
van de sluiting van het italiaansch-f ransche wapenst ilstandsVéjfy'^g'^V
r d'
i;'-houd van h : wap-nstilstandsverdrag kan nog^niéis';: •
bekend ;:' re: •, e word
.
(4102/3022/je/ib)
22.46
•'!? f 'f,i


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden