Scan van ANP Grote Net 17-06-1940, pagina 94 van 127

86
rTimvt
a 'n p arnstrrdam 18.00
b.-'"d 86)
b uiterst and .
Italianen uit frankrijk te parijs.
r o m e
, 17 juni.(d .n.b.)
de italiaansche ambassadeur in
frankrijk, guariglia is hedenmiddag met de leden der ambassade
en de italiaansche journalisten uit frankrijk te rome aangekomen,
waar hij door hooggeplaatste ambtenaren van het ministerie van
buitenlandsche zaken en van het ministerie van volksopvoeding is
ontvangen, een tweede extra-trein heeft talrijke uit frankrijk
gevluchte italiaansche families naar italie gebracht.
(4102/0017/jn/kf/jb)
18.02
band 87)
buitenland.
een italiaansche persstem.
r o m e
, 17 juni . (d .n.b.),,frankrijk Legt de wapens neer'',
frankrijk capituleert, de nieuwe frarische regeering verzoekt
om een wapenstilstand'', deze en dergelijke opschriften plaatsen
de romeinsche avondbladen, over de geheele breedte van hun edities,
waarin de aankondiging van maarschalk petain voor de fransche radio
wordt gepubliceerd.
frankrijk, zoo schrijft de giornale d'italia ziet tegenover der
totalen oorlog, dien de beide verbonden spitmogendheden in koenen
strijd voeren, zijn algeheele politieke en militaire systeem ineen-storten.
dit systeem was gegrondvest op vier hoekpijlers: de maginot-linie,
waardoor de spitmogendheden tot een langdurigen oorlog
moesten worden gedwongen, de -ontzaglijke imperiale en financieèle
reserves, het bondgenootschap en ten slotte de politieke en militaire
'bondgenootschappen met de mogendheden in het oosten en zuidoosten '
van -ur opa. deze bondge-iootschappe: , aldus gayda verder, zijn de
onmiddellijke aanleiding er toe geweest, dat frankrijk in den oorlog
werd meegesleurd, het zelfde kan men zeggen van het bondgenootschap
me": groot britanje.
(4102/1015/jn/jb)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden