Scan van ANP Grote Net 16-06-1940, pagina 34 van 76

om een uur werd h i j wakker er ontdekte, dat de kamer in brand stond,
onmiddellijk begreep h i j het gevaar, waarin z i j n v i e r
kinderen
verkeerden,
ftij haalde ze uit de bedjes en l i e t ze langs een
l a d d e r t j e van een hcggte van d r i e en een halve meter uit het
raam naar beneden g l i j d e n , alvorens zich zelf in v e i l i g h e i d te
brengen .
het vuur was inmiddels doorgeslagen naar de eerste verdieping van
een aangrenzend perceel, bewoond door de f a m i l i e van den berg,
waar v i j f
kinderen s l i e p e n van v i j f tot zestien jaar* de kamers
waren s l e c h t s gescheiden door een houten schot, zoodat ook deze
etage ernstig door het vuur werd bedreigd, ook de kinderen van
den-berg werden i n a l l e r i j l
in v e i l i g h e i d gebracht en met de andere
v i e r b i j buren opgenomen.
de groningsche brandweer, onder l e i d i n g van haar .commandant
p. ploegh, t a s t t e het vuur met twee s t r a l e n aan en slaagde e r i n,
ondanks de. sterke d u i s t e r n i s ,
het spoedig te bedwingen, de
bovenwoning van. d. brandde totafal u i t , t e r w i j l de aangrenzende
perceeLe'ï benevens de benedenverdiepingen r k b s é x x
ernstige
-vat er sc h ad e k r eg e n . ssx x w
d. was verzekerd, z i j n buurman n i e t . een t a l r i j k
publiek sloeg
ondanks het n a c h t e l i j k uur, het'blusschingswerk
gade.
op vermoeder, dat d. onder invloed van sterken drank thuis was
gekomen en daardoor onvoorzichtig met de petroleumlamp*
was omgegaan, heeft de p o l i t i e hem aangehouden en r.a ar het bureau
gebracht, tegen den middag i s $ h i j , na verhoord te z i j n , weer
v r i j
gelaten.
(1287/n/hb)
19.24++++
37.5
bard
19.25++++
a -p
den haag
19.25 uur


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden