Scan van ANP Grote Net 06-06-1940, pagina 8 van 115

10.
buitenland.
samenwerking der oostzeestaten.
t a l l i n n ,
5 juni (dnb)
de ontmoeting tusschen de leiders
van de afdeelingen voor buitenlandschen handel van de estlandsche
en litausche departementen van buitenlandsche zaken en van het
letlandsche departement van handel, welke reeds eerder was aan-gekondigd,
zal vrijdag en zaterdag te dorpat plaats vinden, onder
de huidige omstandigheden xw is deze ontmoeting van buitengewone
beteekenis. -
(4102/kf/gl/ha) 01 .10
11.
de estlandsch»deensche
handelsbesprekingen.
r e v a l, 5 juni (dnb) .-in het kader der estlandsch-deensche
handelsbesprekingen, welke hier dinsdag zijn begonnen, zTfri tr*-*^-behalve bep.
v-naagstuk-
van-he^fe sbtiit-en -vafl-een clearingovereenkmst,
ooky#e p-e-rspajs-tiev-^n-voe-p—een -bevord^-Ping—^en uit-èrei-el-irvg van den
goerderenruil tusschen beide landen t e -r -s p r a k t e r
eere van
de deensche delegatie bood de estlandsche onderminister van
buitenlandsche zaken tofer hedenmiddag een noenmaal aan.
hedenavond zal de deensche gezant te reval, clue een diner
aanbieden. (4102/fk/gk/h a)
correcties in bovenstaand bericht:
dateline is:
t a l
l i n n, ipv reval.
laatste regel, ook:
gezant te tallinn, clue, een diner
aanbieden .
01 .15


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden