Scan van ANP Grote Net 08-06-1940, pagina 19 van 100

bano 21)
binnenland.-
vraag naar invalide-wagentjes.
r o t t e r d a r n ,
8 juni.-meri ve'rzocht ons opneming van het
volgende: bij de ramp, die rotterdarn heeft getroffen, zijn ook vele
wagentjes, welke door het invalidewagenfonds van het rctterdamsch
comité voor auto-boottochtjes voor Lichamelijk gebrekkigen in
-ruikleen waren gegeven, onder het puin geraakt of verbrand, de
invaliden, ook beroofd van hun have en goed, zijn thans niet in de
gelegenheid zich naar buiten te begeven.
het comité doet thans een beroep op allen teneinde beschikking
te krijgen over nieuwe of gebruikte invalidewagens.
gelden voor dit doel kunnen gegireerd op postrekening no. 3223.55
ten name van den heer g. timmers te rotterdarn.
(3880/hk/tw)
steunfonds van de rrogisten-vereeniging
vrijpharm.
a m s t e r d a m, 8 juni.-de drogis ten-vereeniging
vrijpharm
heeft een steunfonds in het leven geroepen om de leden, die door den
oorlogstoestand in moeilijke omstandigheden verkeeren te helpen bij
den wederopbouw van hun bedrijven.
het hoofdbestuur stortte het geheele reservekapitaal dervereeni-ging
in het steunfonds.
met de administratie is belast de stichting
drogistbelangen
te doorn.
(3880/hk/tw)
9.22


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden