Scan van ANP Grote Net 12-06-1940, pagina 83 van 125

87 ba"d
binnenland.
18000 arbeiders aan
't ruimen in rotterdam.
r o t t e r d a m ,
12 juni.-,, er begint nu eenige teekening
te komen in het opruimingswerk in de maasstad, wel stelt de
buitengewone omvang van de werkzaamheden hooge eischen aan de
organisatie, maar het werk vlot steeds beter.''
de|e mededeeling werd ond gedaan door den chef van de opruimings-werkzaamheden
, ir. c. franx, die ook vertelde clt thans niet
minder da^ achttienduizend mannen bij het ruimingswerk zijn
tewerk gesteld.
het aantal vrachtauto's , dat puin rijdt, wisselt dagelijks,
maar beweegt zich toch om de dertienhonder (uitroepteèken )
waarschijnlijk zullen niet meer arbeiders worden aangenomen,
omdat men elkaar anders maar in den weg zou loopen. bovendien
worden alle arbeiders door tusschenkomst van de arbeidsbeurs
aangenomen, zoodat de gemeentelijk technische dienst over deze
kwestie geen zorgen heeft,
puin problemen.
anders i s het rnet het pu-invraagstuk, dat binnen enkele weken een
van de meest urgente moeilijkheden van rotterdam is geworden,
op het groote terrein langs de rochussenstraat kan men niet
onbeperkt blijven doorgaan met puin storten, .de hoeveelheid
Puin, die per schip vervoerd wordt, is betrekkelijk
k l e i n,
en de schie s vrijwel gedempt, aan de korte kade is men bezig
met het versterken van de oevers van den kralingschen pLas,
maar in dien plas. zelf kan geen puin worden gestort, zelfs wanneer
men deze o p l o s s i n g d i e van alLe zijden protesten zou doen opkomen
zou willen gebruiken.
de bdem van den plas is immers veen en wanneer het zware puin
daarop gestort zou worden zou de puinlaag steeds meer wegzakken,
terwijl elders inn den plas de bodem steeds meer omhoog zou komen,
het zou dus een werk worden waarmede rnen nimmer gereed zou komen
en ir. franx bevestigde, dat de gemeentelijke technische dienst
dit plan zelfs nimmer heeft gehad


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden