Scan van ANP Grote Net 13-06-1940, pagina 105 van 136

93
a n p amsterdarn
20.04)
93)
h a n d e l
westlandsche v e i l i n g e n
(middenprijzen)
aardappelen
e e r s t e l i n g e n (groote)
1.70 -2.35 per k i st
e e r s t e l i n g en bonken)
1.50 -2.20 per kist
eerstelingen (poters)
1.8O -2.40
eerstelingen (kriel)
0.45 -
1.30
dubbele boonen
35 -40
per 100 kg.
natuursla
1. --1.40
per 100 stuks
bloemkool
6. -
-
9.00 per 100 st.
bloemkool
tweede sort
4 -5.50 per 100 st,
tomaten
a.
0.26 -0.27 Per kg.
tomaten b. 0.26 -0.27 Per kg.
tomaten c. 0.26 per kg.
tomaten c.c.
0.14 -0.18 per k.g.
tomaten bonken
0.15 -0.23 P©r k.g.-
(4441 n/20.06 hv)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden