Scan van ANP Grote Net 11-06-1940, pagina 113 van 134

de italianen in den belgischen congo
e l i z a b e t h v i l l e ,
11 juni (reuter)
alle italianen
in den belgischen congo zijn geinterneerd.
(4113/3020-jn/ha)
na de italiaansche oorlogsverklaring.
s i m l a, 11 juni (reuter)
de vicekoning van britsch-indie
heeft den staat van oorlog tusschen de regeering van z. m.
en
italie afgekondigd.
(4113/3120-jn/ha)
nieuw-zeeland in oorlog met italie.
w e l l i n g t o n ,
11 juni (reuter) .-de eerste minister,
fraser, heeft verklaard, dat nieuw zeeland in oorlog is met
italie vanaf heden 10 uur 30 nieuwzeelandschen tijd.
(4113/3220-jn/ha)
t u r k ij e, 11 juni (reuter) .-tot middernacht was er nog geen
Officieel turksch commentaar over de deelneming van italie aan
den oorlog verschenen, ook de dagbladen leveren geen commentaar,
het standpunt van turkije zal officieel bekend worden gemaakt,
wanneer de oomstandigheden zulks eischen.
s Lees als kop:
turkije en de italiaansche oorlogsverklaring,
a n k a r a, 11 juni (reuter)
tot middernacht
enz
s (4113/3520-jn/ha)
de italiaansche ambassade te londen.
L o n d e n , 11 juni (reuter)
een cordon politie bewaakt den
geheelen nacht de italiaansche ambassade, er heeft zich echter
geen enkele betooging voorgedaan, uiterlijk was er geen enkel
teeken van bedrijvigheid te zien in de ambassade, waar bastianini
en het personeel zich voor bereidden op hun vertrek naar italie.
(4113/3820-jn/ha)
cripps op weg naar moskou.
s 0 f i a, 11 juni (reuter)
sir stafford cripps, de nieuwe
engelsche ambassadeur te moskou, is vanmorgen met een russisch
vliegtuig uit sofia naar de russische hoofdstad vertrokken.
(4113/4020-jn/ha)
21.04 „


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden