Scan van ANP Grote Net 18-01-1940, pagina 119 van 176

and 85)
keer
Luchtvaart
''xema' ' met parmentier op Schiermonnikoog»
S c h i e r m o n n i k o o g
,18 januari.-vanmiddag om twee
uur is het k.L »m.-vliegtuig xema bestuurd door parmentier, op
Schiermonnikoog aangekomen, na een vlotte landing is het vliegtuig
twintig minuten • later met drie passagiers en post naar ameland
vertrokken .
(1641/ r/nr/gt)
15,22
basd 86)
buitenland
britsche kapiteins over hun verblijf op de graf spee.
I o n d e n , 18 jan.-(anp) de zoojuist in engeland
teruggekeerde
kapiteins van britsche koopvaardijschepen, die gevangen werden ge-houden
aan boord van de graf spee ten tijde, c!at dit duitsche oor-logsschip
voor de monding van de la plaia slag Leverde met britsche
oorlogsbodems, hebben verteld, dat na het gevecht de gesneuvelde
cluitschers aan dek werden gelegd, waarna de lijken werden besproeid
met een zeer sterk desinfectiemiddel, dat een scherpen en onaange-namen
reuk had. een groot gedeelte van het schip werd eveneens op
deze wijze behandeld.
de britsche gevangenen op de graf spee verklaarden voorts,
dat zelfs de meest onervaren leden der bemanning van het duitsche
schip geen oogenblik over het mogelijk gebruik van gasgranaten hebben
gespr oken.
(1306/4514/gt)
15.25


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden