Scan van ANP Grote Net 11-06-1940, pagina 121 van 134

ae transcrien, die reeds in oen grooten vernietigingsslag
in Vlaanderen en artois-drie legers en wel uitgesproken elite
troepen, hebben verloren, staan ditmaal volkomen alleen.
3. duitschland kan ditmaal zijn geheele kracht op het westelijke
front concentreeren, terwijl het in 1914 belangrijke strijdkrachten
naar het oosten moest werpen om de russen af te weren.
bovendien is door het actieve optreden van italie in den oorlog
tegen frankrijk en engeland een aanzienlijk deel der geallieerde
strijdkrachten naar het nieuwe front in zuid frankrijk gebonden.
een principieele gelijkenis met de situatie van 1914 kan slechts
i" zooverre toegegeven worden, dat aan den eenen kant de duitsche
troepen met het zelfde elan als in 1914 zegevierend voorwaarts
stormen, terwijl aan den anderen kant de franschen zich met
dezelfde verbittering taai verdedigen, de toestand is thans
echter zoo, dat tusschen de kust en champagne twee fransche legers
reeds verslagen zijn.-
(4102/4321 jn/hv)
22.04)
bnd 140)
buitenland.
de thuisreis van de Washington.
W a s h i n g t o n ,
11 juni (dnb) . -het Staatsdepartement heeft
bekend gemaakt, dat het amerikaansche s.S. Washington, dat met
talrijke amerikanen, die uit europa terugkeeren, onderweg was naar
de vereenigde staten, hedenmorgen door een duikboot van tot dus-verre
onbekende nationaliteit is aangehouden, de duikboot heeft,
aldus de mededeeling, bevel gegeven het schip te verlaten,
doch later was de Washington toegestaan haar reis voort te zetten.
(4102/5021-jn/ha)
22.05


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden