Scan van ANP Grote Net 10-06-1940, pagina 121 van 131

band 115) q
binnenland
sluitingstijd voor winkels.
a r a s t e r d a m ,
10 juni.-
als gevolg van den aandrang, die
uit verschillende deelen der stad op het bestuur der algerneene
winkeliers vereeniging is uitgeoefend, heeft het in samenwerking
met de in den bestuurdersraad en in de middenstandscentrale
georganiseerde zustervereenigingen besloten een onderzoek in te
stellen bij de leden naar hun wenschen ten aanzien van de winkel-sluitingsregeling
.
tot dat doel is den leden een lijst toegezonden
met o.a. de volgende vragen :
indien gij wijziging verlangt van den ouden toestand, gaan uw
wenschen dan in de richting van een sluitingstijd midden
op den
dag, bijv. van 1 2 -2 uur of vervroeging van het avondsluitingsuur ?
de leden gelieven hierbij in hef oog te houden, dat bij sluiting
der winkels om 18 uur het probleem van de regeling van den arbeids
tijd voor het personeel minder moeilijk wordt. immers in dat geval
behoeft het personeel in het middaguur nie+, zooals thans, ander-half
uur , doch slechts een half uur rusttijd te hebben.
indien men ^us vervroeging van het winkelsluitingsuur wenscht,
dan is het doelmatig om +e streven naar een sluitingstijd om 18 uur.
itme
(3876 n/hv)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden