Scan van ANP Grote Net 17-01-1940, pagina 112 van 216

om half tieri woensdagmorgen vertrokken vier leden van de
b emanning, onder leiding van den kapitein van de ,,friesland'»,
den heer bolhuis, en de genoodigden, die zich aan boord van de
, ,holland" bevonden, twee gasten van den heer koppe jr. , drie
fotografen en de a.n.p.-redacteur met de ijsvlet over het ijs
in de richting elburg, teneinde te trachten verbinding met den
wal te krijgen en een nieuwe voorraad levensmiddelen naar de .
schepen te kunnen brengen.
na een zware en vermoeiende tocht van ruim v er uur over het
krakende, doch overigens zeer dikke ijs, bereikte de vlet van-middag
te half twee elburg,.
tijdens den tocht over het ijs bemerkte het gezelschap, dat
verscheidene malen vliegtuigen boven de achtergebleven schepen
cirkelden, met kolen was op het ijs geschreven: ,,hulp ijsbeer
daniel schepen lek.''
hiermede was bedoeld te zeggen, dat getracht moest worden de
ijsbrekers ijsbeer»' en daniel goedkoop'' uit amsterdam naar
het convooi te zenden, de schepen lagen toen ongeveer 15 k.m.
ten noorden van elburg en 12 k.m. ten zuidwesten van kampen.
op hun tocht naar elburg meenden de negen mannen met behuLp
van een verrekijker reeds rook te bespeuren en de ,,daniel goed-koop
'' te herkennen, zij het dan, dat de ijsbreker zeker nog
op een afstand van 25 k.m. was.
(wordt vervolgd an/ww)
14.39 uur


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden