Scan van ANP Grote Net 05-06-1940, pagina 112 van 135

de juridische adviseur, dr. rabl, behoorende tot den staf van
den rijkscommissaris, heeft ons op bovenstaande verordeningen de volg
toelichting gegeven:
in genoemde verordeningen zijn de richtlijnen voor de bevoegd-heid
van den rijkscommissaris vastgelegd, het gezag van den rijks-commissaris
is hierin bepaald, doch tevns blijkt uit de verorde-ningen
, dat behouden zal blijven wat hier bestond, de orde zal
niet verstoord, doch eerder vergroot worden.
dit, zoo zeide dr. rabl, is niet alleen een moreele plicht,
maar ook een plicht volgens het recht, dit recht is vastgelegd
in de bepalingen van de derde haagsche conventie, welke conventie
de verhoudingen beheerscht die in een bezet gebied, tusschen de
bezettende autoriteit en de bevolking van het bezette gebied bestaan.
de fuehrer heeft steeds de geest van deze haagsche conventie in gÊ
eere gehouden.
de rechten en plichten, zoowel van de bezettende macht als van
de oorspronkelijke bevolking, zijn door de conventie-bepalingen nauw-keurig
aangegeven.
nu dient hierop te worden gewezen, dat de rijkscommissaris
ich4enveDbètdnaard§eB^cB$fd taftflf<fl,n£dtrtitn0ë£bÖtfe#vi0kfoiti§ oluidie
eerste plaats zouden worden overwogen en eerst dan de rechten van het
duitsche gezag en de plichten van de bevolking hier te lande,
(herstel:


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden