Scan van ANP Grote Net 30-05-1940, pagina 24 van 106

31)
binnenland.
t a x i ' s in de hoofdstad r i j d e n voorloopig niet.
a m s t e r d a
m,29 mei.-in tegenstelling met een eerder
gepubliceerd bericht, zat het amsteraamsche
taxibedrijf
voorloopig nog niet functionneeren. wel waren door de amsteraamsche
autoriteiten in totaal 105 vergunningen verleend, 55 voor het statioB
neerend bedrijf en 50 voor de p a r t i c u l i e r e ondernemingen,doch deze
z i j n , voor z i j gebruikt konden worden, door de hoogste instanties te
's gravenhage weder ingetrokken.
op het oogenblik wordt alsnog naar een oplossing gezocht,
z ii
xx zoo deze echter in gunstigen zin mocht u i t v a l l e n , zat het toch
nog
wet enkele dagen duren voor de t a x i ' s in amsterdam weer,
en dan nog -op zeer beperkten schaal, zullen rijden.
(3923-hk/fs)
9.56)
32
handel
l a n g e n d
i j
k.
5
125
7 .30
15
1 200
30.70
16
3 1 . 10
17
30.20 -30.30
18
19. 60
19
3.350
1 . -
-
21
82
22 • *"* 22
18.60
23
17.60
k r i e l
12.90
1 1 3 5 -t r / h k / f s )


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden