Scan van ANP Grote Net 07-06-1940, pagina 125 van 134

band 107)
binnenland .-
onderwijzeres pleetjt diefstallen.
r o t t e r d a m , 7
juni. de 24-jarige bewaarschool onderwijzeres
a.p.g.h. kwam op 29 mei in de zaak van een winkelier aan den beukels-dijkom
een kleinigheid te koopen. hierbij knoopte ze een gesprek
aan met den winkelier, wien zij tenslotte mededeelde, dat ze familie
van hem was, hetgeen de winkelier geloofde, na het gesprek miste
hij een bankbiljet van honderd gulden, de juffrouw had kans gezien
dit biljet te stelen, terwijl zij langs het achter den winkel ge-legen
kantoortje
liep.
de winkelier koesterde geen argwaan tegen zijn gewaande nicht,
die reeds den volgenden morgen terug kwam en mededeelde, dat ze
was aangesteld als hoofdonderwijzeres in een bewaarschool, ondertus-schen
legde ze haar handtaschje op een geldbakje. na afloop van het
gesprek miste de winkelier wederom geld., ditmaal acht biljetten
van honderd gulden, deze'keer kreeg de winkelier argwaan tegen de
onderwijzeres en hij deed aangifte bij de politie, aan de hand
van het door den bestolene verstrekte signalement gelukte
ht de politie dezer dagen de dievegge aan te houden, geld werd
op haar niet gevonden, maar in haar woning werden tal van nieuwe
en kostbare voorwerpen aangetroffen, die van het gestolen geld ge-kocht
waren, een schrijfmachine, een koffergramofoon, kleeding,
een aantal boeken en flesschen sterken drank werden in beslag
genomen. ook werd de vriend van het meisje, de 32-jarige vertegenwoordiger
f.c.a.b. aan een verhoor onderworpen, het bleek, dat hij een gedeel-te
van het geld had aangenomen, terwijl hij voorts belangrijke
bedragen onder valsche voorwendsels van verschillende
personen
had geleend.
wegens oplichting en heling werd tegen hern proces-verbaal opge-maakt
.
zooals uit de aanschaffing van de schrijfmachine reeds bleek,
had het tweetal het plan om zaken te beginnen, de onderwijzeres
wiLde een particuliere bewaarschool stichten, terwijl de vertegen-woordiger
een cursus wilde beginnen.
beide arrestanten zullen morgen ter beschikking van de justittie
worden gesteld.
(4617/n/em) 22.28


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden