Scan van ANP Grote Net 17-01-1940, pagina 157 van 216

band 107
16.54)
=?-, (D07
bu itenland. belgische kabinetsraad bijeen.
b r u s s e l, 17 dec.-(belga) in het begin van den middag is
onder voorzitterschap van pierlot de kabinetsraad
bijeengekomen,
de vergadering werd niet bijgewoond door de ministers van der
poorten, delfosse en matagne, die bij de teraardebestelling van
den burgemeester van luik,neujean,aanwezig waren.
de kabinetsraas besloot vervoer, verspreiding en verkoop
van het vlaamsche nationalistische blad volk en staatte ver-bieden.
(0105-351 6-jn/fs)
f


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden