Scan van ANP Grote Net 09-05-1940, pagina 10 van 203

öer openbare onievreoenheid aan. er is geen spoor van paniek
of wankelmoedigheid te vinden, ieder vijandelijk succes is een
Nieuwe prikkel tot vastberadenheid en er is een toenemende min-achting
voor optimistische redevoeringen en radiotoespraken,
het staat vast, dat de eisch voor een ministerie op breedere
Basis met kracht gesteld wordt.''
de daily telegraph zegt: "wat het debat als geheel betreft,
moet worden toegegeven, dat de regeering tenaanzien van de noorsche
kwestie zich op geloofwaardige wijze verdedigd heeft, haar
antwoorden op alle belangrijke critiek waren rechtuit en volledig,
indien intusschen 'net land zich werkelijk voor den strijd wiL
schrapzetten is het van het grootste belang, dat het een voLledig
vertrouwen in zijn leiders heeft, daartoe is het dringend noodig
dat chamberlain zonder verwijl tot een reorganisatie van zijn
kabinet overgaat''.
volgens de daily herald heeft het parlement den premier wegge-zonden
en is chamberlain moreel en politiek verslagen zonder
ho0p op herstel, het land wil, aldus dit blad, dat chamberlain
verdwijnt, opdat de oorlog kan worden voortgezet met de kracht
e r i het realisme, die voor de overwinning noodig zijn. de
daily mail zegt, dat de regeering onherstelbaar gehavend uit
het debat is gekomen en het volk diep teleurgesteld heeft,
volgens de news chronicle heeft men in toonaangevende kringen
9een vertrouwen meer in de regeering van chamberlain.
5113/gk/je)
02.22
14
verklaring van de valera.
d u b l i n ,8 mei (reuter).-de valera heeft een radiotoespraak
9ehouden, waarin hij het publiek aanmaande tot nationale eenheid
met het oog op de binnenlandsche gevaren, hij zeide, dat , indien
cJe daden zooals die onlangs door een klein aantal samenzweerders
zijn gepleegd, zouden kunnen voortduren, een burgeroorlog het onvermi
delijke gevolg zou zijn. de nationale kracht zou zeer verzwakken,
dat het land een gemakkelijke prooi voor iederen invaller zou zijn.
d e regeering, aldus de valera, is vastbesloten dergelijke ont-wikkeling
niet toe t e staan, indien geen andere wet voldoende
is, zal de regeering een beroep doen op de hoogste wet, de veilig-heid
van het volk.
4113/gk/je) 9.02.24


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden