Scan van ANP Grote Net 25-05-1940, pagina 5 van 77

7
ital ie .
de ,,relazioni internazionali " .
m i
l a a n
, 24 mai (dnb) de , ,relazior.i internazionaLi'' besprekkt
onder het opschrift ,,beslissingen '' de hopelooze positie, waarin
frankréjfe verkeert, met volle overtuiging kan men thans beweren,
zoo schrijft het blad, dat gfrankrijk veroordeeld is. de fransche
soldaten mogen als helden strijden, hetgeen ridderlijk door hun te-genstanders
wordt erkend, het zal evenwel nutteloos zijn. niet alleen
het roemrijk militair verleden, doch ook een politiek bouwwerk stort
in, een vermolmd systeem gaat ten gronde, frankrijk boet thans voor
de burgerlijke en conservatieve politiek van 20 jaar in het binnen-land
en voor de onderwerping vx aan de britsche buitenlandsche
poli-tiek.
de buitenlandsche politiek van frankrijk na den wereldoorlog is
tegen het belang van het fransche volk geweest en de schuld hiervoor
rust op de schouders van de texgenwoordige en vroegere fransche regee
ringen . de oorlog is voor frankrijk een veroordeeling, aangezien doo
r het enorme verlies aan menschenlevens voor dit land een passief op
de europees che balans meebrengt, de europeesche oorlog beteekent het
verdwijnen van frankrijk uit de rijen der groote mogendheden in euro-pa
en het verval van het britsche werdeldrijk. met frankrijk wordt
ook het drieste engeland getroffen, de ondergang van deze beide rij-ken
kan niet worden gtegengehouden. de politieke kringen in engeland
en frankrijk hebber; gerekend op een gewapende opLossing, de wapenen
hebben thans het lot van europa bepaald, duitschland staat op het pun
t zijn doel te bereiken en italie eveneens.
het blad schrijft tenslotte, dat de natuurlijke verlangens van
het italiaansche volk 'thans werkelijkheid zullen zx worden, het zal d
de ketenen van de middellandsche zee vernielen en het zal den open
oceaan voor zich hebben.
(4102/0001/p/em)
01 .47


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden