Scan van ANP Grote Net 17-01-1940, pagina 159 van 216

vxu
18.00 uur
bandbricht 108
buitenland. van het westelijk front.
de
beweerde schending van duitsch souverein gebied door
een nederlandsch vliegtuig.
b e r l ij n , 17 jan.-het duitsche nieuwsbureau meldt:
aan het westelijke front is de dag van gisteren op de gebruikelijk
wijze verloopen. in den noordelijken sector werd de rust slechts
door licht
artillerievuur verstoord.optreden van verkennings-troepen
in beperkten omvang deed op eenige punten nieuwe opstel-lingen
van den tegenstander constateeren.een fransche verkennings-afdeeling,
ter sterkte van ongeveer 30 man, werd bij merten afge-slagen
.
tegenover
andersluidende berichten wordt de kortelings vast-gestelde
schending van duitsch souverein gebied door een nederlandsch
vliegtuig bevestigd.
het nederlandsche vliegtuig is op 13 januari
door de
luchtwacht
bij nordhorn onbetwistbaar als zoodanig
herkend, het vliegtuig droeg een zwart omranden driehoek in oranje-kleuren
onder het draagvlak als kenmerk der nationaliteit, het
toestel koerste
over de fabriek niehues en duetting in nordhorn,
vloog daar lager dan tevoren en keerde vervolgens
weer terug,
de schending van duitsch souverein gebied staat onbetwistbaar
vast.
noot: zooals reeds op 14 dezer door den regeeringspersdienst is
medegedeeld, is uit het ter zake ingestelde onderzoek onomstoote-lijk
komen vast te staan, dat geen nederlandsch militair vliegtuig
de duitsche grens heeft overvlogen.
(4102-5517-jn/vdk/fs)
18.04)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden