Scan van ANP Grote Net 03-06-1940, pagina 114 van 117

vischkotters verdwenen.
k o p e n h a g e n , 3
juni.(d.n.b.).-uit frederikshavn wordt
gemeld, dat groote onrust bestaat over het lot van twee vischkotters
uit skagen, die veertien dagen geleden uit thyboroen op vischvangst
in de noordzee zijn uitgevaren, sedertdien ontbreekt elk bericht
van deze schepen.
(4102/4022/kf/j b)
zweedsche
scheepsverliezen.
S t o c k h o l m ,
3 juni.(d.n.b.).-de zweedsche marine leiding
publiceert de gebruikelijke opsomming van de mande lijksche verliezen
aan handelsscheepsvaarttonnage, thans over de maand mei. volgens
deze bekendmaking heeft zweden vier schepen met 9355 ton en twee
visschersbooten verloren, een dezer schepen werd door een engeischen
onderzeeer tot zinken gebracht, de anderen zijn waarschijnlijk op
mijnen geloopen. tien opvarenden zijn om het leven gekomen.
(4102/4522/kf/j b)
23.00)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden