Scan van ANP Grote Net 24-05-1940, pagina 24 van 102

30 band
binnenland.
radio-programma voor zaterdag 25 mei 1940,verzorgd door de a.v
8.00 berichten a.n.p.,gramofoonplaten.
10.00 morgenwijding
1 0 . 1 5 gramofoonplaten
10.30 omroeporkest
11.30 lyra trio
12.10 gramofoonplaten
12.45 benichten a.n.p.
I.00
a.v.r.o. amusementsorkest, soList en gramofoonplaten.
2.10 verkorte opera euryanthe (opnamen).
3.30 regeeringsberichten.
4.00 orgelspel
4.30 a.v.r.o. dansonkest
5.00 omroeporkest
5.45 ensemble bartho decker
6.30 gramofoonplaten
7.30 negeeringsbenichten
8.00 benichten a.n.p.
8.15 a.v.r .o.-amusementsorkest,solist
en
a.v.r.o.-girIs.
9.00 reportage
9.10 gevarieerd programma
10.00 reportage
10.10 gramofoönplaten
10.30 berichten a.n.p.,hierna operetteconcert
(opnamen).
II.30 -12.00 gnamofoonplaten.
(1880-tr/hk/fs)
11.38


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden