Scan van ANP Grote Net 18-05-1940, pagina 1 van 155

anp asd
z a t e r d a g
18 mei 1940.
00.00.
band 1 )
buitenland.-
verklaringen van roosevelt.
W a s h i n g t o n ,
17 mei.(d.n.b.).-president roosevelt heeft
in de heden gehouden persconferentie verklaard, dat hij dit weekend
niet naar hydepark zal gaan. voorts deelde hij mede, dat hij zijn
groote reis naar het westen der vereenigde staten in verband met de
oorlogsontwikkeling in europa definitief heeft opgegeven, op de
vraag, hoe hij de door hem gevraagde 200 millioen dollar voor het
volgende
en het daarop volgende begrootingsjaar wil gebruiken,
verklaarde roosevelt, dat er vele gevallen zijn, waarin plotseling
een gebruik voor deze gelden gewenscht is. in zijn boodschap, zoo
Voegde hij hieraan toe, heeft hij reeds drie deelen genoemd: uitbrei-ding
van de vliegtuigindustrie, uitbreiding van de fabricage van het
luchtafweergeschut en opleiding van aanvullend bedienend personeel
voor deze speciale wapens, het kan voorkomen, dat de gewone begroo-ting
hiervoor niet geheel toereikend is, of het kan noodig blijken
den bouw van verdere vliegtuigfabrieken te financieren, verder
overweegt men vernieuwing van de laatste 35 torpedoboot jagers
uit den wereldoor log, die tot dusverre nog niet weer in dienst
werden gesteld, ook heeft hij geld noodig om hier en daar te kunnen
aanmoedigen tot de vervaardiging van werktuigen en werktuigmachines,
conferenties met vliegtuigfirma's en daarbij behoorende takken van i
industrie zijn voordurend aan den gang om een grootsche uitbreiding
der productie te bevorderen, het plan is echter alleen financieele
ondersteuning te verleenen aan de firma's, niet de firma's door de
regeering te laten overnemen.
(4102/1523/jn-tw)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden