Scan van ANP Grote Net 22-05-1940, pagina 4 van 110

5)
00.51
ciano naar albanie.
r o m e ,
21 mei (d.n.b.).-de minister van buitenlandsche zaken,
ciano, zat voor een sinds Lang op het program staand bezoek in
aLbanie aankomen.
hij zal tijdens zijn verblijf van verscheidene
dagen behalve tirana ook de belangrijkste economische centra van
albanie bezichtigen.
(4102/jn/cr)
00.53
6)
paniekstemming in frankrijk.
v a n
de
f r a n s c h e
g r e n s ,
21 mei (d.n.b.)
in geheel
frankrijk heeft de s.o.s.i*cep van reynaus voor den senaat: "het
vaderland is in gevaar", en vooralde mededeeling, dat amiens en
arras door de duitsche troepen bezet zijn waarlijk het effect van
een inslaanden bliksem gehad,
de algemeene paniekstemming heeft
daarmede een onbeschrijflijken omvang aangenomen,
de bevolking is
tegelijkertijd ten hoogste verontwaardigd en teleurgesteld, dat
parijsche pers en het agentschap havas, vooral echter het ministerie
voor del inlichtingen het eigen publiek verkeerd hebben ingelicht
over den kritieken staat van den toestand en over de draagwijdte
van den duitschen opmarsch.
de parijsche avondbladen, die uitkwamen
met den tekst van de rede van reynaud in den senaat en met het
korte bericht over de inneming van arras door de duitschers, wekten
bij de openbare meening de allergrootste ontsteltenis.
(4102/jn/cr)
00.58


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden