Scan van ANP Grote Net 15-01-1940, pagina 5 van 197

band 3
sport.
zwemmen.
nationale wedstrijden van het y.
alie stijl verbetert nederlandsch record op de 100 meter schoolslag.
a m s t e r d a m , l 4
januari .-hedenavond heeft de zwemverr-eeniging
het y nationale zwemwedstrijden georganiseerd, welke buiten-gewoon
geslaagd mogen worden genoemd,
ede fraaiste prestatie van den avond werd door alie stijl verricht,
de meeuwen-zwemster slaagde erin het nederlandsche record op
de 100 meter schoolslag, dat met een tijd van 1 min. 22,6 sec.
op naam stond van jo waalberg (adz), gevestigd op 3 october 1937
te gent, met een heele seconde te verbeteren en te brengen op
1 min. 21,6 sec .
het had in de bedoeling gelegen om alie stijl, doortje heeselaars
e ! 1 jo waalberghin een serie op de 100 meter schoolstag te laten
starten, doortje heesetaars tiet echter verstek gaan, zoodat de
strijd beperkt bleef tot de twee oud-cLubgenooten. alie stijl,
die onlangs het wereldrecord 100 yards schoolslag ophaar naam
bracht, en dezen afstand met den vlinderstag aflegde, zweom ook
de 100 meter geheel op deze wijze, de meeuwenzwemster startte
direct in een hoog tempo, na het eerste keerpunt lag zij al iets
voor op jo waalberg. voor de 50 meter noteerde zij 38 sec,
zij maakte op de 75 meter een tijd van 59 sec., waarna het
reeds duidelijk was, dat het record van jo waalberg wet verbeterd
zou worden, zelfs was er een kans, dat alie stijl ook het wereld-record
dat met 1 min. 20,2 sec. in het bezit van de duitsche zwem-ster
hanni hoelzner, is, nog scherper zou stellen, helaas was
het keeren van alie stijl niet bijzonder goed maar bovendien was
er nog een andere oorzaak, waardoor haar tijd ongunstig beinvloed
werd. zij raakte met haar hoofd den bassinwand aan, maar volgens
het f.i.n.a. reglement moet dit met de handen geschieden,
zij moest de laatste beweging dus extra maken, alie stijl heeft
op dit onderdeel nog niet voldoende geoefend en waarschijnlijk
kostte dit verzuim haar ee volle seconde.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden