Scan van ANP Grote Net 29-05-1940, pagina 54 van 116

(

bandbericht
49)
noot voor de redacties
in tegensteLLing met onze mededeeling op band 48
betreffende den naam van rijkscommissaris
seyss-inquart,
verzoeken wij de redacties er goede nota van te nemen,dat
dr .seyss-inquart als volgt genoemd wil worden:
rijkscommissaris rijksminister
seyss-inquart.
n i e t
v o o r
p u b l i c a t i e
b e s t e md
(hk-dg)
14 .34


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden