Scan van ANP Grote Net 25-05-1940, pagina 6 van 77

8
03.1 O
aardbeving
geristreerd.
t r i e s t , ÖÊ4 mei (stefani) het meterologisch instituut van
triest heeft een krachtige aardbeving geregistreerd, waarvan het
epicentrum schijnt te Liggen aan de stille zuidzeekust van zuid-amerika.
03.11
9)
z w e d e n .
versterking der weermacht,
s t 0 c k h o l m , 24 mei (d.n.b.).-vrijdag is in den zweedschen
rijksdag een voorstel ingediend tot versterking van de weermacht,
volgens hetwelk in het komende begrootingsjaar nieuwe plaatsen voor
400 beroeps-officieren en ongeveer 300 onderofficieren zullen
worden geschapen.
ter versterking van den afweer tegen aanvallen uit de lucht zal
een derde regiment luchtafweertroëpen in het Leven worden geroepen,
terwijl in geheel zweden afdeelingen voor de verdediging tegen
aanvallen uit de'lucht zullen worden opgericht,
de leiding van de luchtdoel artillerie, welke tot nu toe ressorteer
de onder de inspectie der artillerie, zal aan een eigen commandant
met staf worden overgedragen.
tenslotte wordt het noodzakelijk genoemd, dat nieuwe lichtingen
worden opgeroepen, teneinde te kunnen beschikken over het noodza-kelijk
aantal soldaten.
(4102/p/cr)
03.15


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden