Scan van ANP Grote Net 01-06-1940, pagina 56 van 90

vijandelijke troepenconcentraties in de bosschen met succes,
de vijand, die zich nog op een klein bruggehoofd bij le
chesne
op den noordelijke n oever van het ardennen-kanaal
bevond,werd over het kanaal teruggeworpen.
in noorwegen hebben de van drontheim noordwaarts
optrekkende
troepen ten noorden van fauske
vijandelijk verzet gebroken,
en verder terrein gewonnen.de groep narvik heeft gisteren tegenover
sterke vijandelijke aanvallen haar stellingen gehandhaafd,
de totale verliezen van den vijand in de lucht bedroegen op
31 mei 49 vliegtuigen, waarvan er in luchtgevechten
39 en door
luchtdoelgeschut 10 werden neergehaald,
negen eigen vliegtuigen worden vermist.
(4102-1014-o/fs)
14.30)
62)
binnenland.
de brandstoffenvoorziening van ons land.
h e e r l e n ,
1 juni.-de directies van de steenkolenmijnen
in limburg berichten ons, dat zij hopen zeer spoedig in staat
te zijn de levering van haar producten in het geheele ax land
te hervatten, zij het voorshandsm op beperkte schaal.
alles hangt af van het herstel der *i*aire:p»K*s8tox transportwegen
te water en te land, waaraan met inspanning van all e krachten
gewerkt wordt, dit werk heeft
een gunstig verloop, en vermoedelijk
zal men daarmede eerder gereed zijn dan aanvankelijk werd aange-nomen
.
de mijnen zelf zijn alle in tact en in bedrijf, de geproduceerde
kolen worden op voorraad
genomen en kunnen onmiddellijk
verzonden worden, zoodra transport mogelijk is.
1880-mg/
hk/fs)
14.50)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden