Scan van ANP Grote Net 17-01-1940, pagina 160 van 216

bandbericht
109
binnenland.
het drijfijs op waal en merwede.
veerdienst
woudrichem-gorinchem stopgezet.
w o u d r i c h e m ,
17 januari.-de waal en de merwede zijn
voor de gemeente woudrichem over de geheele breedte met zwaar
drijfijs bedekt.dit ijs komt in reusachtige schollen
de waal
afzetten, tengevolge hiervan is de veerdienst woudrichem-gorinchem
stopgezet. (1802-mg/ss/fs)
een onvoordeelige klant.
a m s t e r d a m ,
17 januari.-vandaag stond voor de rechtbank
terecht een man,die er van wordt verdacht op 30 augustus en 6
september blikken sigaretten en kistjes sigaren te hebben gestolen
uit een sigarenwinkel, een buurman van een sigarenwinkelier
had hem gewaarschuwd dat tijdens zijn afwezigheid toen een werk
ster even oppaste, een man in den winkel was geweest, die herhaal-delijk
winkeliers bestal, bij onderzoek bleek,dat de man aan de
werkster iets had gevraagd,dat zij niet gemakkelijk
kon
vinden en waarnaar zij moest zoeken, en van deze gelegenheid
had de klant gebruik gemaakt.
aanvankelijk ontkende hij,maar thans legde hij een gedeel-telijke
bekentenis af. hij is reeds eerder veroordeeld wegens
weigering van visitatie, hij gaf toe, dat hij vroeger smokkelaar
was,maar hij ontkende ooit eerder iets gestolen te hebben.
uit het reclasseeringsrapport bleek voorts, dat hij twaalf
ambachten en dertien ongelukken had gehad, de officier van jus.
titie,mr.h.a.w. van wassenbergh, vond de diefstallen buitengewoon
gemeen en eischte vier maanden gevangenisstraf,een straf die
verachte wel erg hoog zeide te vinden,
uitspraak 31 januari.
(1910-mg/ss/fs)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden