Scan van ANP Grote Net 03-06-1940, pagina 115 van 117

105)
buitenland
egypte beperkt oLieverbruik.
r o m e ,
3juni (d n b) -de eguptische regeering heeft, naar
stefani meldt, besloten het gebruik van olie door de bevolking te
beperken.-(4102/5523 kf/hv)
106)
spanje en arabie
r o m e ,
3 juni (d n b)
van de syrische grens wordt uit bagdad
de aankomst gemeld van de vrouwelijke attaché bij nx het sixx
spaansche gezantschap te cairo, mej. fedroso, die met de byzondere
opdracht de betrekkingen tusschen spanje en de arabische wereld
een inniger karakter te verleenen, door de arabische landen van het
(4102/0523 kf/hv)
107)
bommen op vluchtelingen.
b e r L ij n, 3 juni (d n b) engelsche vliegers wierpen gisteren
bommen op de spoorbrug bij gravelines, welke daar ter plaatse
over het kleine riviertje, de oye leidt, zonder er acht op te
slaan, dat de brug, evenals de breede verkeersweg vol fransche
gevangenen en vluchtende burgers was. deze aanval kostte meer ex
dan dertig fransche gevangenen en burgers, waaronder vrouwen, het
leven. -
(4102/0723 kf/hv)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden