Scan van ANP Grote Net 27-05-1940, pagina 23 van 83

binnenland .
oplichter aangehouden
a m e r s f o o r t , 2 7
mei.-bij een winkelier
te dezer
stede
vervoegde zich zaterdag een persoon, die voorgaf van de
duitsche geheime politie te zijn. hij deelde den winkelier mede,
er van op de hoogte te zijn, dat hij goederen onder zijn beheer
had, welke van diefstal afkomstig waren.
wanneer de winkelier driehonderd gulden wilde storten,zou hiervan
volgens den man geen aangifte bij de duitsche autoriteiten worden
gedaan, de winkelier, die inderdaad dergelijke goederen bezat,
doch bewijzen kon, dat
hij daarvan reeds aangifte bij de politie
had gedaan, betaalde den man niettemin een bedrag van 240 gulden.
de oplichter is gisteren in amsterdam aangehouden én wordt
ter beschikking van de justitie gesteld.
(1 023-ab/f s)
11 .58)
20
a n p
den haag
x 12,10
4)
s p e c i a l e
d i e n s t ,
uitsluitend bestemd voor geabon-neerden
bij het ned. chr. persbureau.
's-g r a v e n h a g e, 21
mei.-
n.c.p.
nederlandsche hervormde kerk.
bedankt voor giessen -nieuwkerk ds. a . vroegindewey te loon-opzand.,
voor wëstzaan (avez.) ds. j.b.th. hugenholtz, te ammerstol
n.c.p.
vrije evangelische gemeente.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden