Scan van ANP Grote Net 16-01-1940, pagina 75 van 206

band 70)
9
binnenland installatie van prof.w.van den berg.
( aanvulling bandbericht 23 ( van hedennacht 4.05 uur)
gelieve in de tweede aLinea ( openingsrede van den heer j.
van hasselt ) de volgende wijziging aan te brengen:
spr.heette alle genoodigden welkom, speciaal de vertegenwoordi-gers
van den minister
van onderwijs ,kunsten en wetenschappen.,
prof.dr.
g.a.van poelje ,
secretaris-generaal van het onderwijs
en mr .j.k.van der haagen, chef van de afdeeling kunsten en weten-schappen
ten departemente ,voorts
den wethouder van onderwijs ,
dr.e.boekman,...enz .ez-gelieve
aan het slot van het verslag toe te voegen:
tot de aanwezigen behoorden 0.rn.de rector-magnificus der
gemeente universiteit ,prof.dr.j.j.van loghem, de garnizoenscomman-dant,
luitenant -kolonel w.a.boswijk,
de commandant der maritieme
middelen te amsterdam,kapitein ter zee n.a.rost van tonningen,
dr.f.schmidt degener ,directeur
van het rijksmuseum te
amsterdam,jhr .d.c.roell, d directeur van het stedelijk museum
en jhr .w.j.h.b. sandberg, conservator der hoofdstedelijke
musea ,
prof.dr.w.martin,
directeur van het mauritshuis te
' s gravenhage , de heer w.andriessen,directeur van het amsterdamsche
conservatorium, alsmede vertegenwoordigers van talrijke kunstenaars -
vereenigingen in de hoofdstad .
(7911 -dg)
12.28 uur


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden