Scan van ANP Grote Net 28-05-1940, pagina 54 van 117

69
verdere beperking van benzineverbruik in denemarken.
k o p e n h a g e n ,
28 mei.-( d . n . b . ) krachtens een besluit van
den minister van handel, z i j n opnieuw aanzienlijke
beperkingen
ingevoerd
in het verkeer met vrachtauto's, teneinde het enx
benzineverbruik, dat thans tot een vierde van het normale
verbruik
is teruggebracht, nog verder
te beknotten, de nieuwe
voorschriften treden 1 juni in werking.
(4102-0014-c/fs)
14.20
70
binnenland.
mr. a . j . enschede overleden.
b l o e m e n d a a l ,
28 mei.-in z i j n woning alhier is heden
op 5 1 -j a r i g e n l e e f t i j d overleden mr.a.j.enschede,
mede-directeur
van de grafische inrichting joh.enschede en znn.n.v. te haarlem.
mr.enschede i s van october 1935
tot j u l i 1938 l i d geweest
van provinciale staten van noord holland, waarin hij
zitting
had voor de l i b e r a l e s t a a t s p a r t i j , sedert 1933 tot a p r i l
j . l.
was h i j l i d van den gemeenteraad van bloemendaal. de overledene
was voorts voorzitter van de vereenig^ing pro juventute
te haarlem, commissaris van de n.v.oprechte haarèernsche
courant en diaken van de waalsche kerk te haarlem.
(1297-ab/fs)
14.22)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden