Scan van ANP Grote Net 30-05-1940, pagina 49 van 106

51 vergadering van de lan dscommissie in hongarije.
b o e d a p e s t , 3 0
mei.-(d.n.b.)
de door de oorlogswet
ingestelde gemengde z.g. landscommissie, bestaande u i t 36
leden van het hoogerhuis, en het huis van afgevaardigden,
i s gisteren in vergadering bijeengeweest, in deze vergadering
werden vraagstukken betreffende het bestuur der landsverdediging
besproken.aan deze vergadering namen deel de minister van
oorlog,veldmaarschalk luitenant bartha,alsmede vertegenwoordigers
van het ministerie van verkeer en j u s t i t i e.
(4102-2513-as/fs)
13.44)
band 52
binnenland.
oproep voor het personeel van de ar t i l I e r i e -i n r i c h t i n g e n.
a m s t e r d a m ,
30 mei.-het opzichtvoerend-en werklieden-personeel
aan de a r t i l l e r i e -i n r i c h t i n g e n aan de hembrug, ook z i j,
die in zaandam wonen, voor zoover nog niet opgeroepen worden zaterdag
1 juni om negen uur aan de fabriek verwacht, het opzichtvoerend
personeel behoort te 8.30 aan de fabriek aanwezig te z i j n .
z i j,
die niet per r i j w i e l komen, moeten gebruik maken van den trein,
welke om 8.05 van het c . s . te arnsterdam vertrekt en orn 8 . 16 uur
van zaandam, het niet per r i j w i e l komende werkliedenpersoneel kan
gebruik maken van de boot der alkmaar packet, welke om'8.30 van de
de ruyterkade vertrekt.
(1880/ab/hk/jb)
13.45)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden