Scan van ANP Grote Net 18-05-1940, pagina 2 van 155

00.06.
2)
00.15
binnenland .

mededeelingen over legeronderdeelen.
a m s t e r d a m ,
17 mei.-het geneeskundige en verplegend perso-neel
van het 3e, 6e en 14e depot bataljon te delft, met inbegrip
van ds. peeters, verkeert in goeden welstand.
de 2e afd, 19e r.a. 3e bataljon 20e r.i. en het 10e bataljon
luchtdoelartillerie bevindt zich in goeden welstand te Vleuten.
1880/fn/cr)-
alle officieren, onderofficieren , korporaals en manschappen
van de 2ecompagnie grensbataLjon grenadiers bevinden zich
m
in goeden welstand. w
de 13e compagnie
p.a.g., voorheen gelegerd te gemert is thans
te wateringen en heeft geen verliezen.
het personeel van de veldpostkantoren te 's-gravenhage, hoofd-expeditie
veldpost b., veldpost 1, veldpost 6, veldpost 7, en
veldpost 12, allen gevestigd te 's-gravenhage, verkeert in den
besten welstand.
1880/fn/cr)
00.19.


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden