Scan van ANP Grote Net 29-05-1940, pagina 55 van 116

band 50)
d
het duitsche leger bericht.
h o o f
d k w a r t i e r
van den fuehrer, 29 m e i . ( d . n . b . ) . -
het opperDevel van de duitsche weermacht maakt bekend:
het lot van de fransche legers in artois i s bezegld.
z i jn
tegenstand in het gebied ten zuiden van r i j s s e l is
ineengestort,
het engelsche leger, dat in het gebied van dixmuiden, armentieres,
b a i l l e u l en bergues, ten westen van duinkerken samengedrongen is,
gaat door onzen concentrischen aanval eveneens z i j n vernietiging
tegemoet, door een snellen stoot in noord-vlaanderen werd brugge
gepasseerd, oostende veroverd en dixmuiden bereikt, aan den i j s er
en het ijserkanaal, ten noorden van yperen levert de vijand nog
wanhopigen tegenstand, op het gedenkteeken van de duitsche jeugd
bij langemarck, het tooneel van den heldhaftigen s t r i j d
in
1914, waait de rijksoorlogsvlag. r i j s s e l is door een aanval vanuit
het oosten en westen bereikt, de stad werd veroverd, in een van-u
i t het westen komenden oprnarsch i s armentieres bezet, bij
bailleul
wordt nog gestreden, ten oosten van cassel werd de versterkte
fransche grensstelling, die de vijand met omgekeerd front ver-dedigde,
doorbroken en de belgische grens bereikt, bij wormhoudt
z i j n nog gevechten aan den gang. het duitsche luchtwapen bestookte
op 28 mei terugstroomende colonnes van a l l e r l e i soort,
troepen-verzame
lingen en pantserwagens, tijdens bewapende verkennings-vluchten
voor de belgisch-fransche kust en in het kanaal werden
drie torpedojagers, twee transportschepen en twee vrachtschepen
met bommen bestookt en zwaar beschadigd, in het middelste gebied
van de noordzee werd een v i j a n d e l i j k e onüerzeeer door een bomtreffer
tot zinken gebracht.
door een bomtreffer tot zinken gebracht, de vernietiging van een
andere duikboot is w a a r s c h i j n l i j k , aan duitsche schnellboote is het
gelukt, niettegenstaande de ongunstige weersomstandigheden, voor
de belgiche kanaalhaven nieuwpoort, wederom een naar engeland
vluchtende groote v i j a n d e l i j k e torpedojager door een torpedo tot
zinken te brengen.
aan het z u i d e l i j k front werden afzonderlijke acties der
v i j a n d e l i j k e infanterie mt pantserwagens afgewezen, de verLiezen
van den vijand bedroegen op 28 mei in totaaL 24 vliegtuigen, waarvan
16 bij luchtgevechten, en acht door de l u c h t c o e l a r t i l l e r i e werden
neergeschoten, drie duitsche vliegtuigen worden vermist,
kapitein
moe leers bevocht z i j n twintigste luchtzege. het aantal
afgeschoten vliegtuigen door de l u c h t d o e l a r t i l l e r i e i s , volgens


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden