Scan van ANP Grote Net 31-05-1940, pagina 81 van 118

band 73«
binnenland.
de firma h.g.th. crone bestaat 150 jaar,
a m s t e r d a m , 3 1
mei.-de firma h.g.th. crone zal op 2 juni
a.s. honderdvijftig jaar bestaan, voor de herdenking hiervan heeft
de firma een gedenkboek uitgegeven, dat niet minder dan 141
bladzijden groot is.
de heer gottfr. h. crone schreef hiervoor een
inleiding. de geschiedenis der firma wordt in vier tijdvakken verdeeld:
het eerste 1790-1800, behandelt de oprichting der firma h.g.th.
crone en de eerste jaren van haar bestaan, het tweede tijdvak
1800-1855, gaat over de verdere ontwikkeling der firma tot den
dood van h.g.th. crone. in het derde tijdvak 1855-1900 wordt een
beschouwing gegeven van de toeneming van den import uit nederlandsch
oost-indie, het afnemen van den export tegen het einde van dit
tijdvak en de oprichting van cultuurmaatschappijen, en het vierde >
tijdvak 1900-1940 bespreekt de consolideering der cultuurrelaties,
de producten-afdeeling, de oprichting der kantoren op java en de
tegenwoordige werkkring der firma.
n
het gedenkboek is verLucht met verschillende illustraties, welke
betrekking hebben op het werk der firma.
van een feestelijke herdenking of receptie is afgezien.
(3881/fr/p/jb)
rijksmuseum.
a m s t e r d a m , 3 1
mei.-te beginnen met maandag 3 juni a.s. zal
mej. dra, h.t. van guldener rondleidingen houden op de tentoonstellig
van nieuwe aanwinsten, teekeningen en prenten in het rijksmuseum
te amsterdam en wel: dagelijks van 11-12 en van 2-3 uur.
(3880/p/jb)
18.05


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden