Scan van ANP Grote Net 03-06-1940, pagina 116 van 117

108)
actie voor nizza en savoye
r o m e ,
3 juni (d n b)
de te rome woonachtige burgers van nizza en
savoye hebben in een druk bezochte vergadering een actiecomite ,,pro
nizza en savoye'' opgericht, tegelijkertijd werd den koning
keizer een telegram van aanhankelijkheid gezonden, evenals aan den
duce, als bewijs hunner onwankelbare fascistische trouw.-
(4102/1523 kf/hv)
109)
amerikanen te antwerpen zijn veilig
W a s h i n g t o n ,
3 j u n i
(d n b)
de arnerikaansche gezant te
brussel cudahy heeft het Staatsdepartement medegedeeld, dat alle le-den
van het arnerikaansche consulaat generaal te antwerpen in welstand
zijn en dat, naar uit een tot dusver ingesteld onderzoek blijkt,
alle amerikanen in het consulaire district eveneens van den strijd
geen nadedl hebben ondervonden.-
(4102/3023 kf/hv)
23.55)
band 110)
buitenland.
nieuwe president van panama.
P a n a m a, 3 juni (dnb) .-volgens de voorloopige officieele
schattingen is gisteren arnulfo arias tot president van panama
gekozen.-(4102/1523/g/ha)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden