Scan van ANP Grote Net 30-05-1940, pagina 50 van 106

band 53
hendrik de man bleef koning Leopold trouw.
' s -g r a v e n h a g e
, 30 mei.-naar wij uit belgische
kringen
in nederland vernemen, staat het vast, dat de bekende socialistische
leider, hendrik de man, mede tot de minderheid behoort van den
belgischen ministerraad, en zijn koning trouw ter zijde heeft
gestaan in de tragische uren, waarin het lot van een groot deel van
het belgische land en het vlaamsche volk beslist werd.
(0880/5511/o/jb)
moskou's afwijzing van cripps als onderhandelaar.
b e l g r a d o , 3 0
mei.(d.n.b.).-de afwijzing door moskou van
den specialen britschen gezant cripps heeft in joegoslavie het
allergrootste opzien gebaard, men houdt den internationalen
toestand
thans voor volkomen opgehelderd en gelooft, dat voortaan niemand in
joegoslavie zich meer zal laten misleiden door nieuwe engelsche
manoeuvres welke spreken van een vertroebeling der duitsch-russische
betrekkingen en van een russische zwenking naar het front der ge-allieerden.
in politieke kringen alhier kenmerkt men de russische afwijzing
als een klap in het gezicht van de geallieerden, en herinnert men
aan de vroegere blauwtjes, die moskou hen rnet hun vergeefsche liefdes
aanzoeken heeft laten loopen.
( 4 1 0 2 / 1 0 1 2 / 0 / j b)


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden