Scan van ANP Grote Net 28-05-1940, pagina 55 van 117

71)
buitenland.
v e r v o l g
bericht
68 (het duitsche legerbericht)
. . . . de wapens neergelegd.
tegen de omsingelde engelschen en franschen wordt de s t r i jd
voortgezet. ten noorden van valenciennes z i j n onze troepen op een breed front
door de sterke fransche grensvestingen heengebroken en z i j n
z ij
ten westen van valenciennes het schelde-kanaal gepasseerd,
orchies
en douai z i j n ingenomen, een groet aandeel in het succes
heeft de commandant van een bataljon inèanterie , majoor boehme.
ook van het westen uit werd de vijand over het geheele front
teruggeslagen, la bassee (accent aigue op eerste e),
merville,
hazebrouck en bourbourg-ville
zijn in duitsche hand.
het luchtwapen-
bestookte de naar zeebrugge,nieuwpoort, oostende
en duinkerken leidende straten en spoorlijnen met bommen,
alsmede de havenwerken en de in de havens liggende schepen, in
duinkerken i s de brug over de haven vernield.
tusschen c a l a i s en dover kreeg een v i j a n d e l i j k e
torpedojager
een zwaren treffer.
aan het z u i d e l i j k e front werden afzonderlijke, onder
leiding van pantserwagens ondernomen v i j a n d e l i j k e aanvallen aan
den benedenloop van de somme afgeslagen.daarbij werden dertig
fe v i j a n d e l i j k e pantserwagens vernietigd, waarvan negen alleen door
den schutter bringforth. ten zuiden van carignan werden onze
stellingen verbeterd en sterke v i j a n d e l i j k e
tegenaanvallen
afgeslagen. de verliezen van den vijand in de lucht bedroegen gisteren
in totaal 91 vliegtuigen, daarvan werden er in luchtgevechten
63 en door l u c h t d c e l a r t i l l e r i e elf neergeschoten.op een vliegveld
werden 15 vliegtuigen op den grond vernield.
23 duitsche vliegtuigen
worden vermist.
ook in het noordelijke deeL van noorwegen greep het luchtwapen
met succes in. in bodoe werd een zender vernield en werd een
andere zender zwaar beschadigd, twee v i j a n d e l i j k e
vliegtuigen
werden neergeschoten.
duitsche ''schnellboote'> vernietigden voor de belgische kust,
aooals
reeds in een afzonderlijk bericht is bekend gemaakt, een
britschen torpedojager en een v i j a n d e l i j k e duikboot, in den nacht
op 28 mei gelukte
het een schnelLboot ook nog een zwaar
beladen v i j a n d e l i j k transportvaartuig van 3.000 ton
tot zinken
te brengen.
het engelsche luchtwapen zette z i j n lukrake aanvallen «jacwwiBixtx
op n i e t -m i l i t a i r e objecten in noord-en west-duitschland voort,
verscheidene
burgers werden gedood.
4102-2014-o/fs)
14


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden