Scan van ANP Grote Net 29-05-1940, pagina 56 van 116

meer nauwkeurige gegevens in aen t i j d van 16 toi ^
m T ^ ^ ^ ! ^ ^ ™
bekendgemaakte getal van 100 tot 265 gestegen, het totale aantal
vliegtuigen, dat sedert 10 mei door de l u c h t d o e l a r t i l l e r i e
omlaag-geschoten
werd, bedraagt thans 607. bovendien vernietigde de lucht-d
o e l a r t i l l e r i e in dezelfde periode 101 v i j a n d e l i j k e pantserwagens.
in noorwegen i s gisteren de vijand, ondersteund door
t a l r i j ke
oorlogsschepen aan öen ertsspoorweg geland en vanuit het noorden
in narvik binnengedrongen, duitsche strijdeenheden vielen de daar
liggende v i j a n d e l i j k e zeestrijdkrachten aan. een groot oorlogsschip
kreeg midscheeps een zware treffer en staakte terwijl er zich een
sterke rook ontwikkelde, het vuren, drie kruisers en een torpedojager
alsmede een vrachtschip kregen zware bomtreffers. bij ankenes
werden troepen, die ontscheept werden, met bommen bestookt.
(4102/301 V a s / j b )
14.42 uur
band 51)
binnenland.
braakLiggend terrein voor oen landbouw.
z a a n d a m
, 29 mei.-het gemeentebestuur van zaandam heeft
de nederlandsche heidemaatschappij opdracht gegeven, een
gemeentelijk terrein aan de heijermansstraat, ter grootte van
10 h . a . , bouwrijp te maken voor den teelt van menschelijk-en
d i e r l i j k voedsel, waaraan mogelijk in de naaste toekomst behoefte
zal kunnen bestaan, het terrein l i g t sinds drie jaar braak,
oorspronkelijk was hierop het gemeentelijk boschplan geprojecteerd.
de voedselvoorziening wordt echter meer urgent geacht dan het
bedoelde recreatieoord, zoodat b.en w. onmiddellijk accoord gingen
rnet het i n i t i a t i e f
van burgemeester in 't veld.
gistermiddag vond een bodemonderzoek plaats door den landbouw-kundigen
dienst.
in aansluiting op dit onderzoek zal de heidemaatschappij
reeds morgen met deze bijzondere gemeentelijke grondexploitatie
beginnen, opaat het terrein zoo vlug mogelijk zaaiklaar zal kunnen
worden opgeleverc. het object leent zich niet voor werkverschaffing,
zoodat het hier een s t r i k t gemeentelijk beorijf
geldt.
(1877/ab/hk/j b)
14.45


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden